Սփյուռքի փափագն է՝ Հայաստանում բացվեն արևմտահայերենով դպրոցներ